Zwolnienie lekarskie w czasie urlopu

Dzisiaj trochę nietypowo, bo o prawie pracy. Zwolnienie lekarskie w czasie urlopu jest koszmarem dla każdego pracownika. Na początek kilka podstawowych zasad związanych z urlopem. Pracownikowi z reguły przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego – zależy od stażu pracy. W ciągu roku kalendarzowego, pracownik ma prawo wykorzystać 14 – dniowy, nieprzerwany urlop wypoczynkowy. Pracownik może również stać się pacjentem. Gorzej jeżeli stanie się nim w trakcie trwania urlopu lub przed jego rozpoczęciem.

Zwolnienie lekarskie w czasie urlopu

Mamy już wszystko zaplanowane – urlop w pracy zaklepany, plecaki spakowane, dzieci u dziadków, a my wybieramy się na kilka dni zasłużonego urlopu, żeby nabrać sił do dalszej pracy. I nagle wszystkie plany trzeba odwołać, ponieważ budzimy się rano z gorączką, osłabieni, bez sił do wędrówki po górach. Pierwsza myśl – zmarnowany urlop, druga – trzeba iść do lekarza.

Od lekarza dostajemy zwolnienie lekarskie (popularne L4) na tydzień, urlop kończy się dzień wcześniej. I co teraz?

Po pierwsze, spokojnie – jesteśmy tylko chorzy, za tydzień będziemy znów gotowi do pracy.

Po drugie – urlop nie przepadnie, wykorzystamy go kiedy indziej.

Po trzecie – dzieci mogą być u dziadków, żeby nie zarazić 🙂

A więc zwolnienie lekarskie w czasie urlopu nie musi spowodować aż takich strat.

Obligatoryjne przesuniecie terminu urlopu

Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie pracy (dalej k.p.), pracodawca ma obowiązek przesunięcia terminu urlopu pracownika na termin późniejszy w przypadkach jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, np. z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego (art. 165 k.p.).

Kolejny artykuł – 166 k.p. – zobowiązuje pracodawcę do udzielenia urlopu niewykorzystanego z wyżej wspomnianych powodów w terminie późniejszym.

Warto również pamiętać, że pracodawca nie będzie mógł skutecznie udzielić urlopu pracownikowi, który jest niezdolny do pracy, nawet jeżeli ten wyrazi na to zgodę – udzielenie urlopu nie przerywa niezdolności pracownika do pracy. Takie stanowisko zająć Sąd Najwyższy w wyroku z 10 listopada 1999 r. w sprawie o sygn. akt I PKN 350/99.

Usprawiedliwienie nieobecności

W naszym przypadku, tj. choroby, pracownik musi potwierdzić, że zachodzą usprawiedliwione przyczyny jego nieobecności w pracy. W rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (dalej Rozporządzenie) wskazano, że pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynach swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest m.in. zaświadczenie lekarskie, o którym stanowi art. 55 ust 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami.

Urlop wypoczynkowy pracownika zostaje przerwany, w związku z tym, że pracownik nie może w pełni wykorzystać urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zakaz decydowania samodzielnie o urlopie

Pamiętajmy jednak, że nie możemy samodzielnie zdecydować o wykorzystaniu dni urlopu, których nie wykorzystaliśmy ze względu na chorobę.

Przykładowo:

Mieliśmy 5 dni urlopu, który miał się zacząć w poniedziałek, ale my zachorowaliśmy w sobotę. Dostajemy zwolnienie lekarskie do następnego poniedziałku włącznie – nie możemy uznać, że skoro w poniedziałek kończy się zwolnienie, to od wtorku…idziemy na pięciodniowy urlop, po tym jak zawiadomimy pracodawcę. No chyba że się zgodzi.

Zgodnie z tezą Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 5 grudnia 2000 r. Zawiadomienie pracodawcy o rozpoczęciu zaległego urlopu wypoczynkowego nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy (sygn. akt I PKN 121/00).

Mając na uwadze powyższy wyrok, a także przepisy prawa pracy, termin wykorzystania niewykorzystanego urlopu uzgadniamy z pracodawcą.

Samodzielne decydowanie o wykorzystaniu urlopu lub nieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy, stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.

Pamiętaj pacjencie – pracowniku, jeżeli zachorujesz podczas urlopu, postaraj się o zwolnienie lekarskiej, tak żeby nie stracić dni urlopu – masz do tego prawo.

Jeżeli sądzisz, że komuś przyda się ten wpis – może ktoś własnie dostał zwolnienie lekarskie w czasie urlopu – podziel się nim z innymi, będę wdzięczny! 🙂

Słyszałeś o tym, że możesz domagać się zwrotu pieniędzy za prywatne leczenie? Koniecznie przeczytaj o tym na moim blogu 🙂

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.