Prawnie o medycynie

Marcin Kozłowski

Miesiąc: Marzec 2016

Transfuzja krwi u małoletnich Świadków Jehowy wbrew woli rodziców

Transfuzja krwi u małoletnich Świadków Jehowy wbrew woli rodziców

Kiedy pacjent trafia do szpitala, zadaniem lekarza jest udzielenie mu świadczenia zdrowotnego. To jest oczywiste. Co jednak jeśli pacjent jest małoletni, a lekarz musi wykonać zabieg, ale nie ma na to zgody przedstawicieli ustawowych? Gorzej, nie zgadzają się oni np. na transfuzję krwi, co jest częstą sytuacją w przypadku Świadków Jehowy? Dzisiejszy temat – transfuzja krwi u małoletnich Świadków Jehowy wbrew woli rodziców – jest bardzo kontrowersyjny.

Read More

Renta dla poszkodowanych

Renta dla poszkodowanych

W ostatnim wpisie o roszczeniach przysługujących poszkodowanym wspomniałem, że mogą oni starać się o rentę. Renta dla poszkodowanych przysługuje zarówno bezpośrednio poszkodowanym, jak i pośrednio poszkodowanym. Rodzaje poszkodowanych wyjaśniłem również w ostatnim wpisie o roszczeniach poszkodowanych, do którego przypomnienia zachęcam.

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén