Marcin Kozłowski

Zadośćuczynienie za blizny po wypadku

zadośćuczynienie za blizny po wypadku

Zdarza się, że uczestnik wypadku komunikacyjnego, doznaje licznych uszkodzeń ciała np. złamań, ran lub obrażeń, po których zostają blizny. Lekarze próbują zrobić ile się da, jednak niektórych skutków wypadku nie da się usunąć ot tak. Potrzebne są operacje plastyczne, zabiegi, kosztowne leki, wizyty u specjalistów, a to wszystko kosztuje. Czy w takiej sytuacji osoba poszkodowana może otrzymać zadośćuczynienie za blizny po wypadku od sprawcy?

Tak, jak najbardziej ma prawo starać się o zadośćuczynienie za blizny po wypadku od sprawcy. Z dzisiejszego wpisu dowiecie się m.in.:

  1. jakie roszczenia ma osoba poszkodowana po wypadku
  2. jak starać się o zadośćuczynienie za blizny po wypadku
  3. czym jest odszkodowanie, a czym zadośćuczynienie
  4. kto jest odpowiedzialny za wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania
  5. o jaką kwotę można wystąpić do sądu.

Zadośćuczynienie za blizny po wypadku jest jednym z podstawowych roszczeń z jakiego może skorzystać osoba bezpośrednio poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Obok zadośćuczynienia można również żądać:

  1. odszkodowania
  2. renty.

Nie będę się dzisiaj skupiał nad tym czym jest odszkodowanie i renta, ponieważ poświęciłem tym zagadnieniom inne wpisy. Dzisiaj chcę się skupić na zadośćuczynieniu za blizny po wypadku.

Warto jednak zapamiętać, że odszkodowanie to nie zadośćuczynienie. Bardzo często muszę to tłumaczyć klientom, którzy zamiennie używają tych dwóch określeń.

Odszkodowanie dla poszkodowanych

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu za wyrządzoną mu szkodę. Jego celem jest zrekompensowanie poniesionych przez poszkodowanego kosztów, natomiast zadośćuczynienie „wynagradza” doznaną krzywdę. Przez krzywdę rozumie się ból i cierpienie psychiczne.

Określając wysokość odszkodowania należy wziąć pod uwagę m.in. koszty pobytu w szpitalu, leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, dojazdów do specjalistów. Wszystkie wydatki trzeba udowodnić – przedstawić paragony, faktury, recepty na leki, koszt wizyt u lekarzy, koszty dojazdów.

Poszkodowani często o tym zapominają i nie zachowują paragonów, ani faktur czy biletów. Musicie jednak pamiętać, że jeżeli występujecie do sądu z jakimś roszczeniem, to nie wystarczy powiedzieć, że wizyty u lekarzy kosztowały nas np. 200 zł za spotkanie – trzeba jeszcze przedstawić na to dowody. Podobnie jest w innych sprawach np. o zapłatę.

Renta dla poszkodowanych

Renta jest kolejnym roszczeniem obok zadośćuczynienia i odszkodowania, z którym można wystąpić do sądu przeciwko sprawcy naszej szkody. Ma na celu naprawienie szkody majątkowej na osobie w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Kiedyś napisałem bardzo obszerny artykuł na temat renty dla poszkodowanych, w którym szczegółowo wyjaśniłem czym jest renta i w jaki sposób można jej żądać. Zapraszam do zapoznania się z nim – klik.

Zadośćuczynienie za blizny po wypadku

Ok, skoro już wiemy co to jest odszkodowanie i renta, to przejdźmy do zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie powstałych krzywd u poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. W sytuacji kiedy na ciele pozostają blizny, bez wątpienia mamy prawo żądać zadośćuczynienia za powstałą krzywdę. Żądanie kierowane jest do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawca z reguły posiada ubezpieczenie OC, dlatego to ubezpieczyciel będzie wypłacał pieniądze za poniesione szkody.

Oczywiście, może się zdarzyć, że osoba odpowiedzialna za powstanie szkody na ciele wyrządziła ją w inny sposób niż w wypadku komunikacyjnym (np. pogryzły nas psy sąsiada i ustalono, że to on ponosi za to odpowiedzialność). Wtedy roszczenie kierujemy przeciwko niej.

Przyjmijmy jednak klasyczną wersję z ubezpieczycielem. Przed wniesieniem pozwu można wezwać ubezpieczyciela, aby wypłacił nam żądaną kwotę. Ten, jeżeli w ogóle uzna swoją odpowiedzialność, wypłaca kwoty zdecydowanie zaniżone. W takich wypadkach warto wystąpić do sądu z pozwem.

W takich sytuacjach naprawdę warto skorzystać z usług radcy prawnego. Najlepiej takiego, który zajmuje się podobnymi sprawami, ponieważ zna specyfikę tych spraw i wie na co należy zwrócić uwagę.

W pozwie trzeba wskazać podstawy swojego żądania: przede wszystkim należy przedstawić jak doszło do wypadku i powstania blizn na ciele (lub innych szkód), a także opisać doznane obrażenia. Bardzo ważne jest zrelacjonowanie swojego cierpienia oraz tego co straciło się na skutek wypadku np. pracę.

Przykładowo: 

Modelka lub aktorka, na skutek wypadku i powstałych blizn na ciele, może stracić szansę na rozwój kariery zawodowej, ponieważ w ich zawodzie wygląd ma bardzo duże znaczenie. Szczególnie, u modelek i aktorek reklamowych.

Sądy również podkreślają, że wiek i płeć w tym przypadku są bardzo istotne. Młoda kobieta, może otrzymać większą kwotę zadośćuczynienia, niż mężczyzna lub osoby starsze. Rozmiar blizny i jej umiejscowienie także mają znaczenie.

W tego typu sprawach, warto wnieść o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego np. chirurga plastycznego, dermatologa lub psychologa, który oceni doznane krzywdy. Biegły psycholog wypowie się na temat tego w jakim stopniu powstałe blizny wpłynęły na psychikę i życie poszkodowanego.

Bardzo ważnym dowodem w sprawie będą zeznania poszkodowanego oraz świadków. Warto dobrze przygotować się do rozprawy, żeby szczegółowo przedstawić skutki wypadku. Sąd, oceniając stopień krzywdy, na pewno będzie porównywał sytuację poszkodowanego przed wypadkiem z aktualną.

Ile można żądać zadośćuczynienia za blizny po wypadku?

O to jest pytanie! Cóż, to zależy.

Pomocne w określeniu wysokości zadośćuczynienia będzie obliczenie jakiego uszczerbku na zdrowiu doznała poszkodowana osoba. Ustawodawca uznał, że blizna na twarzy stanowi od 1 do 10% uszczerbku na zdrowiu, w zależności od rozmiarów i ubytków twarzy. Gdyby do tego doszły zaburzenia funkcji twarzy, uszczerbek mógłby wynosić 10-30%.

Skąd te liczby?

Ustawodawca w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, wskazał jaki uszczerbek na zdrowiu stanowi dana szkoda na ciele.

Mówi się, że za każdy 1% uszczerbku sądy zasądzają ok. 2 500 – 3 000 zł. Cóż, nie zawsze tak jest.

Pamiętajcie, że oceny dokonuje sąd (z reguły na podstawie opinii biegłego lekarza). Istotne są również odczucia poszkodowanej osoby, jej krzywda, cierpienie psychiczne, a także to w jaki sposób szkoda wpłynęła na jej dalsze życie.

W naszym przykładzie, na pewno trzeba wziąć pod uwagę fakt, że poszkodowana była modelką, grała w reklamach oraz serialach i w ten sposób zarabiała na życie. Blizny wpływają również na poczucie własnej oceny i atrakcyjności, szczególnie u młodych kobiet, na co bardzo często zwracają uwagę sądy. Z tego powodu zadośćuczynienie za blizny po wypadku w przypadku kobiet jest większe niż u mężczyzn.

Przykład z życia wzięty

Nie jestem fanem cytowania wyroków, ale przy tym temacie, na pewno warto podać rzeczywisty stan fatyczny.

Sąd Okręgowy w Sieradzu rozpatrywał sprawę młodej kobiety, której po wypadku na twarzy zostały blizny o rozmiarach:

  1. 2,5 cm długości x 1,3 cm szerokości powyżej łuku brwiowego,
  2. 2,9 cm długości x 0,4 cm szerokości na powiece oka,
  3. 7 cm długości x 4,5 cm szerokości w okolicy policzkowo – jarzmowej.

Blizny miała także na stopach. Biegły chirurgii plastycznej ocenił obrażenia występujące na twarzy na 4% trwałego uszczerbku na zdrowiu, natomiast biegły dermatolog uznał, że trwały uszczerbek na zdrowi wynosi 6%. W badaniach lekarskich stwierdzono także, że są one trwałe i nie ma możliwości całkowitego ich usunięcia. Sędzia podkreślała, że posiadanie ich przez młodą kobietę, świadomej swej atrakcyjności, jest bardzo bolesne. W wyroku zaznaczono również, że ze względu na miejsce występowania blizn, powódka do końca życia będzie odczuwać skutki wypadku, poczucie krzywdy będzie występowało u niej także w przyszłości, a nie tylko przez pewien czas.

Ostatecznie, zgodnie z wyrokiem sądu, kobieta miała otrzymać zadośćuczynienie za blizny po wypadku w wysokości 65 tys. zł.

Gdyby ktoś był zainteresowany treścią uzasadnienia wyroku, podaję sygnaturę I C 197/10.

Podsumowanie

Roszczenia o zadośćuczynienie za blizny po wypadku oraz z innego tytułu (np. śmierci osoby bliskiej) są często spotykane w polskich sądach. Sam setki razy brałem udział w rozprawach, w których powodowie dochodzili zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Musicie dobrze przygotować się do rozprawy. Podstawa to zebranie odpowiednich dowodów oraz zorientowanie się jakie mogą być koszty sprawy, a także czy warto w ogóle występować z roszczeniem.

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu i zapoznania się z moimi usługami na mojej stronie.

Jestem radcą prawnym. Mieszkam i pracuję w Łodzi. Doradzam w zakresie prawa medycznego, danych osobowych i spółek handlowych. Więcej o mnie tutaj.

Najnowsze Wpisy:

Kategorie:

Archiwa:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.