Marcin Kozłowski

Świadczenie postojowe – Tarcza Antykryzysowa

Świadczenie postojowe - Tarcza Antykryzysowa

Świadczenie postojowe – Tarcza Antykryzysowa. Niestety, koronawirus (COVID-19) bardzo mocno wpłynął na naszą gospodarkę i życie. Państwo próbuje w jakiś sposób zorganizować pomoc dla przedsiębiorców, pracowników i innych grup zawodowych. Obecnie projekt ustawy tzw. tarcza antykryzysowa znajduje się w senacie. Wyjaśnię Wam co trzeba zrobić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego, pożyczki 5 000 zł oraz zwolnienia z ZUS.

Z artykułu dowiecie się o:

 1. Świadczeniu postojowym
 2. Zwolnieniu z ZUS
 3. Pożyczce 5 000 zł dla mikroprzedsiębiorców.

Możecie również posłuchać dzisiejszego artykułu, ponieważ nagrałem do niego podcast.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o innych propozycjach, zapraszam do lektury poniższych artykułów:

 1. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników – pomoc dla przedsiębiorców.
 2. Pomoc dla branży beauty, turystycznej, hotelarskiej, rozrywkowej i sportowej oraz najemców galerii handlowych.

Zapraszam do kontaktu mailowego m.kozlowski@ewslegal.pl lub telefonicznego 531 374 466, jeżeli potrzebujecie pomocy.

Świadczenie postojowe – Tarcza Antykryzysowa

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

W Tarczy Antykryzysowej przewidziano tzw. świadczenie postojowe dla:

 1. przedsiębiorców oraz
 2. osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Mogą oni liczyć na jednorazowe świadczenie postojowe, które wynosi 2080 zł. Jest to kwota nieopodatkowana – tyle wpływa na konto i nie jest obliczany od tego podatek dochodowy.

Ważne! O świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Istotne jest również, że świadczenie postojowe jest wolne od potrąceń i egzekucji.

Jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (50% to 1300 zł brutto) – przysługiwać ma świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów.

Jeżeli zleceniobiorca ma podpisaną jedną umowę i jego zapisane w umowie wynagrodzenie wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (50% to 1300 zł brutto), świadczenie postojowe wyniesie kwotę osiągniętego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Przedsiębiorca może się starać o świadczenie postojowe, jeżeli:

 1. zawiesi działalność
 2. albo jej nie zawiesi, ale jego spadek przychodów wyniesie co najmniej 15%  w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
 3. zaczęło prowadzić działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.

W obu przypadkach (przedsiębiorcy lub osoby zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych) przychód nie może być wyższy niż  15 595,74 zł.

Jednak przedsiębiorcy na karcie podatkowej przysługuje 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1 300 zł, a nie 2080 zł.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek składa przedsiębiorca, a za osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych zleceniodawca lub zamawiający.

Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne, żeby wniosek został złożony w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Gdyby ZUS wydał decyzję odmowną, można się od niej odwołać w terminie 30 dni.

Pomoc starosty dla przedsiębiorcy

Również starosta może przyznać świadczenie postojowe, na podstawie umowy, w przypadku spadku obrotów co najmniej:

 1. 30% – wynosi 50%  (1 300 zł) kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 2. 50% – wynosi 70% (1 820 zł) kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 3. 80% – wynosi 90% (2 340 zł) kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Przyznane może być na trzy miesiące, chyba że Rada Ministrów wydłuży okres epidemii.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na to świadczenie, to musi prowadzić działalność w okresie dofinansowania, a także po tym okresie przez tyle ile trwało dofinansowanie.

Przykład:

Jeżeli przedsiębiorca dostanie pomoc na 3 miesiące, to w czasie pomocy musi prowadzić działalność, ale także kolejne 3 miesiące po zakończeniu pomocy. Razem 6 miesięcy.

Pożyczka 5 000 zł dla mikroprzedsiębiorców

Kolejnym rozwiązaniem jest pożyczka 5 000 zł. Mogą się o nią starać jedynie mikroprzedsiębiorcy i przeznaczyć ją na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Należy ja spłacić w ciągu 12 miesięcy, ale termin zaczyna biec po trzech miesiącach od jej udzielenia (razem może być 15 miesięcy). Można go jeszcze wydłużyć, jeżeli epidemia będzie trwać dłużej.

Ważne! Możliwość umorzenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, ale jest jeden warunek. Mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie może zmniejszyć stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Przyznam szczerze, że nie jest to kwota, która powala na kolana. Wielu przedsiębiorców ma sporo większe koszty niż 5 000 zł, a tym bardziej jak zatrudnia pracowników.

Zwolnienie z ZUS

Najbardziej oczekiwaną propozycją było zwolnienie z płacenia ZUS. Nie trzeba będzie płacić składek za pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez trzy miesiące – marzec, kwiecień i maj.

Zgodnie z art. 31zo ust. 1 Tarczy Antykryzysowej:

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r

Płatnik będzie mógł ubiegać się o zwolnienie jeżeli:

 1. prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r.
 2. był zgłoszony do ZUS jako płatnik i zatrudniał pracowników przed 1 lutego 2020 r.
 3. według stanu na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszał do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 osób ubezpieczonych.

Ze specustawy wynika, że zwolnienie dotyczy również osób opłacających składki tylko za siebie, pod warunkiem, że ich przychód nie przekroczył 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 15 681 zł.

Ale jest wyjątek!

Jeżeli jesteście duchownymi, to również możecie nie opłacać składek – tutaj jednak nie ma warunku nieprzekroczenia przychodu 15 681 zł.

Wniosek o zwolnienie z płacenia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. należy złożyć do końca czerwca 2020 r.

Od decyzji odmownej o zwolnieniu z ZUS można się odwołać w terminie 30 dni.

Zwolnienie z ZUS – brak podatku dochodowego

W normalnych warunkach, gdybyście nie musieli płacić jakiegoś zobowiązania, ponieważ zapłaciłby je ktoś inny (tutaj państwo za Was przekaże środku do ZUS), byłby to Wasz przychód. W tym wypadku tak nie jest.

Według art. 31zx Tarczy Antykryzysowej:

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie z ZUS nie jest przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Świadczenie postojowe – Tarcza Antykryzysowa – podsumowanie

Jak widzicie, są to kolejne propozycje dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

 1. Możecie liczyć na zwolnienie z ZUS na trzy miesiące – marzec, kwiecień i maj.
 2. Zwolnienie z ZUS nie jest przychodem pracodawcy.
 3. Mikroprzedsiębiorca może ubiegać się o pożyczkę 5 000 zł na bieżące koszty.
 4. Przedsiębiorca, którego przychód nie przekroczył 15 681 zł może starać się o świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł netto.
 5. O świadczenie postojowe mogą również ubiegać się osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

Zapraszam do kontaktu mailowego m.kozlowski@ewslegal.pl lub telefonicznego 531 374 466, jeżeli potrzebujecie pomocy.

Więcej o mnie tutaj

Jestem radcą prawnym. Mieszkam i pracuję w Łodzi. Doradzam w zakresie prawa medycznego, danych osobowych i spółek handlowych. Więcej o mnie tutaj.

Najnowsze Wpisy:

Kategorie:

Archiwa:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.