Marcin Kozłowski

Praca pielęgniarek bez ograniczeń

praca pielęgniarek bez ograniczeń

W ostatnim czasie doszło do tak wielu zmian różnych ustaw i rozporządzeń, że ciężko się w tym wszystkim połapać nawet prawnikom. Kiedy widzę, że ma pojawić się niedługo tarcza antykryzysowa 3.0, to zastanawiam się do jakiej liczny dobijemy. W ostatniej zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono możliwość nieograniczonej pracy m.in. pielęgniarek i położonych. Wiedzieliście? Pewnie nie. Cóż, praca pielęgniarek bez ograniczeń będzie jeszcze łatwiejsza.

Dzisiaj będzie krótko, ale wyjaśnię na czym polega przepis art. 15x wspomnianej wcześniej ustawy i dlaczego uważam, że praca pielęgniarek bez ograniczeń np. godzin pracy, będzie możliwa do wprowadzenia.

Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy

Ustawa przewiduje, że jeżeli ogłoszony zostanie stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, to pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji

Jeżeli macie wątpliwości co to oznacza, to już wyjaśniam.

Wasz pracodawca może zmienić Wam grafik w taki sposób, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstw. To on decyduje o zmianie i nie konsultuje tego z nikim. Zakładam, że ustawodawca również tego z nikim nie konsultował.

Praca pielęgniarek bez ograniczeń (nadgodziny)

Pracodawca ma również możliwość polecenia Wam świadczenia pracy w nadgodzinach w takim zakresie i wymiarze, który jest niezbędny do zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji

Można powiedzieć – hulaj dusza, piekła nie ma. Chociaż z tego co wiem, aktualne atmosfera w szpitalach jest porównywana do piekła.

Krótko mówiąc – pracodawca ma możliwość nieograniczonego zlecenia nadgodzin pracownikom, jeżeli to ma zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bez wątpienia, w szpitalach dość łatwo uzasadni się zlecenie nadgodzin pracownikom w zakresie i wymiarze o jakim mowa w przepisie…

Oczywiście, ktoś za te nadgodziny będzie musiał zapłacić, ponieważ nikt za darmo pracować nie będzie.

Pozostawanie w ciągłej gotowości do pracy

Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość zmuszenia pracowników do pozostawania w ciągłej gotowości do świadczenia pracy na każde wezwanie. Pracownik może zostać zmuszony do pozostania wtedy w zakładzie pracy lu w każdym innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, przepisu art. 1515 § 2 zdanie drugie Kodeks pracy nie stosuje się

Pracodawca może zobowiązać pracowników do tego, aby czekali na zlecenie pracy w siedzibie pracy lub w innym wyznaczonym przez niego miejscu np. hotelu, który wynajmie dla nich.

Istotne jest, że nie ma zastosowania przepis art. 1515 § 2 zdanie drugie kp. Zgodnie z nim:

Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

Pogrubione zdanie nie ma zastosowania i czas pełnienia dyżuru może naruszać prawa pracownika do odpoczynku.

Prawo do odpoczynku pracownika

Oczywiście, nie jest tak, że pracodawca pozbawi pracownika całkowicie odpoczynku, ale może zobowiązać go do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Przykładowo może to być zakład pracy i wyznaczone do tego miejsca (w szpitalu na pewno znajdzie się kilka wolnych łóżek…).

polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę

Gdybyście chcieli odpocząć po ciężkiej pracy i zobaczyć się z bliskimi, może się okazać, że pracodawca ma inne plany na ten czas dla Was.

Brak urlopu

We wszystkich wymienionych przeze mnie przypadkach, pracodawca ma prawo odmówić udzielnie urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego lub innego. Gdyby został już udzielony lub zaplanowany, to odwoła pracownika z niego lub przesunie termin.

pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu, o którym mowa w art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Jeżeli pracodawca zastosuje rozwiązania z art. 15x, to ma obowiązek zorganizowania zakwaterowania oraz wyżywienia pracownikom. Będzie zobowiązany do np. wynajęcia hotelu i zapewnienia cateringu dla pracowników, ponieważ wynika to z przepisów.

pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Można powiedzieć, że praca pielęgniarek bez ograniczeń czasowych ma być jednak odpowiednio wynagrodzona. Wydaje mi się jednak, że pielęgniarki i położne poradziłyby sobie lepiej bez tych ograniczeń.

W jakich przedsiębiorstwach można wprowadzić zmiany?

Postanowienia przepisu art. 15x mogą być wprowadzone w przedsiębiorstwach m.in. prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania:

a)systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695)

Co nam mówi wspomniany art. 3 pkt 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym?

Przez infrastrukturą krytyczną należy rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

 1. zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
 2. łączności,
 3. sieci teleinformatycznych,
 4. finansowe,
 5. zaopatrzenia w żywność,
 6. zaopatrzenia w wodę,
 7. ochrony zdrowia,
 8. transportowe,
 9. ratownicze,
 10. zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
 11. produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

W ustawie jest jeszcze sporo innych przedsiębiorstw, dlatego zainteresowanych odsyłam do ustawy. Gdybym miał wklejać poszczególne artykuły, to zanudziłbym Was na śmierć.

Podsumowanie

Ogólnopolski związek zawodowy pielęgniarek i położnych opublikował specjalny komunikat w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie. Możecie go przeczytać tutaj.

Pielęgniarki i położne już mają ciężką pracę i sporo obowiązków na głowie. O tym, że system zdrowia nie jest odpowiednio finansowany nie muszę nawet wspominać. Czasem naprawdę dziwię się, że te osoby jeszcze pracują i im się chce.

Cóż, miejmy nadzieję, że epidemia niedługo się skończ i będzie już tylko lepiej, a pracownicy systemu zdrowia zostaną odpowiednio wynagrodzeni, ponieważ samą pracą dla idei nie wyżywią się.

Z dzisiejszego wpisu dowiedzieliście się, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami:

 1. Pracownicy m.in. w systemie ochrony zdrowia mogą zostać zmuszeni do:
  a) pracy w zmienionych harmonogramach czy grafikach,
  b) nieograniczonej w czasie pracy w godzinach nadliczbowych,
  c) pozostawania w ciągłej gotowości do świadczenia pracy na każde wezwanie pracodawcy; pracownicy mogą być zmuszeni do przebywania wtedy w zakładzie pracy lub w każdym innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
  d) pozostania na terenie podmiotu leczniczego z poleceniem odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
 2. Pracodawca może pozbawić pracownika urlopu w sytuacjach wskazanych powyżej.
 3. Pracodawca ma obowiązek zorganizowania zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników, których podstawowe prawa pracownicze zostaną ograniczone.

Bez wątpienia praca w ciężkich warunkach może spowodować, że Wasze życie i zdrowie będą zagrożone. Napisałem o tym niedawno artykuł i zapraszam do jego lektury – Kiedy praca jest zagrożeniem dla zdrowia.

Jeżeli macie jakieś problemy możecie się ze mną skontaktować za pośrednictwem formularza lub wysłać maila na m.kozlowski@ewslegal.pl

Jestem radcą prawnym. Mieszkam i pracuję w Łodzi. Doradzam w zakresie prawa medycznego, danych osobowych i spółek handlowych. Więcej o mnie tutaj.

Najnowsze Wpisy:

Kategorie:

Archiwa:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.