Zadośćuczynienie za blizny po wypadku

Zdarza się, że uczestnik wypadku komunikacyjnego, doznaje licznych uszkodzeń ciała np. złamań, ran lub obrażeń, po których zostają blizny. Lekarze próbują zrobić ile się da, jednak niektórych skutków wypadku nie da się usunąć ot tak. Potrzebne są operacje plastyczne, zabiegi, których koszt jest spory. Czy w takiej sytuacji można otrzymać zadośćuczynienie za blizny po wypadku od sprawcy?

Oczywiście, że tak.

Jest to jedno z podstawowych roszczeń z jakiego może skorzystać osoba bezpośrednio poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Można również żądać:

  • odszkodowania
  • renty

Tylko krótko napiszę, na czym polega odszkodowanie i renta, ponieważ dzisiaj chcę się skupić na zadośćuczynieniu.

Warto zapamiętać, że odszkodowanie to nie zadośćuczynienie. Bardzo często muszę to tłumaczyć klientom, którzy zamiennie używają tych dwóch określeń.

Odszkodowanie

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu za wyrządzoną mu szkodę. Jego celem jest zrekompensowanie poniesionych przez poszkodowanego kosztów, natomiast zadośćuczynienie „wynagradza” doznaną krzywdę. Przez krzywdę rozumie się ból i cierpienie psychiczne.

Określając wysokość odszkodowania należy wziąć pod uwagę m.in. koszty pobytu w szpitalu, leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, dojazdów do specjalistów. Wszystkie wydatki trzeba udowodnić – przedstawić paragony, faktury, recepty na leki, koszt wizyt u lekarzy.

Renta

Renta ma na celu naprawienie szkody majątkowej na osobie w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Kiedyś napisałem bardzo obszerny artykuł na temat renty dla poszkodowanych, w którym szczegółowo wyjaśniłem tę instytucję. Zapraszam do zapoznania się z nim – klik.

Zadośćuczynienie za blizny po wypadku.

A teraz przejdźmy do sedna sprawy 🙂

Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie powstałych krzywd u poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. W sytuacji kiedy na ciele pozostają blizny, bez wątpienia mamy prawo żądać zadośćuczynienia za powstałą krzywdę. Żądanie kierowane jest do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawca z reguły posiada ubezpieczenie OC, dla tego to ubezpieczyciel będzie wypłacał pieniądze za poniesione szkody.

Przed wniesieniem pozwu można wezwać ubezpieczyciela, aby wypłacił nam żądaną kwotę. Ten, jeżeli w ogóle uzna swoją odpowiedzialność, wypłaca kwoty zdecydowanie zaniżone. W takich wypadkach warto wystąpić do sądu z pozwem.

I w takich sytuacjach naprawdę warto skorzystać z usług prawnika. Najlepiej takiego, który zajmuje się podobnymi sprawami.

W pozwie trzeba wskazać podstawy swojego żądania: przede wszystkim należy przedstawić jak doszło do wypadku i powstania blizn na ciele (lub innych szkód), a także opisać doznane obrażenia. Bardzo ważne jest zrelacjonowanie swojego cierpienia oraz tego co straciło się na skutek wypadku np. pracę.

Przykładowo: 

Modelka lub aktorka, na skutek wypadku i powstałych blizn na ciele, może stracić szansę na rozwój kariery zawodowej, ponieważ w ich zawodzie wygląd ma bardzo duże znaczenie. Szczególnie, u modelek i aktorek reklamowych.

Sądy również podkreślają, że wiek i płeć w tym przypadku są bardzo istotne. Młoda kobieta, może otrzymać większą kwotę zadośćuczynienia, niż mężczyzna lub osoby starsze. Rozmiar blizny i jej umiejscowienie także mają znaczenie.

W tego typu sprawach, warto wnieść o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego np. chirurga plastycznego, dermatologa lub psychologa, który oceni doznane krzywdy. Biegły psycholog wypowie się na temat tego w jakim stopniu powstałe blizny wpłynęły na psychikę i życie poszkodowanego.

Bardzo ważnym dowodem w sprawie będą zeznania poszkodowanego oraz świadków. Warto dobrze przygotować się do rozprawy, żeby szczegółowo przedstawić skutki wypadku. Sąd, oceniając stopień krzywdy, na pewno będzie porównywał sytuację poszkodowanego przed wypadkiem z aktualną.

Ile można żądać?

O to jest pytanie! Cóż, to zależy 🙂

Pomocne w określeniu wysokości zadośćuczynienia będzie obliczenie jakiego uszczerbku na zdrowiu doznała poszkodowana osoba. Ustawodawca uznał, że blizna na twarzy stanowi od 1 do 10% uszczerbku na zdrowiu, w zależności od rozmiarów i ubytków twarzy. Gdyby do tego doszły zaburzenia funkcji twarzy, uszczerbek mógłby wynosić 10-30%.

Skąd te liczby?

Ustawodawca w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, wskazał jaki uszczerbek na zdrowiu stanowi dana szkoda na ciele.

Mówi się, że za każdy 1% uszczerbku sądy zasądzają ok. 2 500 – 3 000 zł. Cóż, nie zawsze.

Pamiętajcie, że oceny dokonuje sąd (z reguły na podstawie opinii biegłego lekarza). Istotne są również odczucia poszkodowanej osoby, jej krzywda, cierpienie psychiczne, a także to w jaki sposób szkoda wpłynęła na jej dalsze życie.

W naszym przykładzie, na pewno trzeba wziąć pod uwagę fakt, że poszkodowana była modelką, grała w reklamach oraz serialach i w ten sposób zarabiała na życie. Blizny wpływają również na poczucie własnej oceny i atrakcyjności, szczególnie u młodych kobiet, na co bardzo często zwracają uwagę sądy, dlatego zadośćuczynienie za blizny po wypadku w ich przypadku jest większe niż u mężczyzn.

A teraz konkretny przykład.

Nie jestem fanem cytowania wyroków, ale przy tym temacie, na pewno warto podać rzeczywisty stan fatyczny.

Sąd Okręgowy w Sieradzu rozpatrywał sprawę młodej kobiety, której po wypadku na twarzy zostały blizny o rozmiarach:

  • 2,5 cm długości x 1,3 cm szerokości powyżej łuku brwiowego,
  • 2,9 cm długości x 0,4 cm szerokości na powiece oka,
  • 7 cm długości x 4,5 cm szerokości w okolicy policzkowo – jarzmowej.

Blizny miała także na stopach. Biegły chirurgii plastycznej ocenił obrażenia występujące na twarzy na 4% trwałego uszczerbku na zdrowiu, natomiast biegły dermatolog uznał, że trwały uszczerbek na zdrowi wynosi 6%. W badaniach lekarskich stwierdzono także, że są one trwałe i nie ma możliwości całkowitego ich usunięcia. Sędzia podkreślała, że posiadanie ich przez młodą kobietę, świadomej swej atrakcyjności, jest bardzo bolesne. W wyroku zaznaczono również, że ze względu na miejsce występowania blizn, powódka do końca życia będzie odczuwać skutki wypadku, poczucie krzywdy będzie występowało u niej także w przyszłości, a nie tylko przez pewien czas.

Ostatecznie, zgodnie z wyrokiem sądu, kobieta miała otrzymać zadośćuczynienie za blizny po wypadku w wysokości 65 tys. zł.

Gdyby ktoś był zainteresowany treścią uzasadnienia wyroku, podaję sygnaturę I C 197/10.

Dość długo dzisiaj, ale temat wymagający i mocno życiowy 🙂

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu.