Marcin Kozłowski

Zadośćuczynienie za błędną diagnozę

Niedawno Sąd Najwyższy wydał wyrok, zgodnie z którym pozwany ubezpieczyciel ma zapłacić powódce 50 tysięcy złotych. Kwota to zadośćuczynienie za błędną diagnozę, której dopuścił się szpital. Jest to ważne rozstrzygnięcie, ponieważ wynika z niego, że zadośćuczynienie należy się również za naruszenie praw pacjenta, a nie tylko za doznaną krzywdę.

Roszczenia poszkodowanych

Poszkodowany ma kilka roszczeń, z których może skorzystać:

  1. odszkodowanie za szkodę,
  2. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  3. rentę,
  4. zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji.

Pisałem już kiedyś o tym, odsyłam to tych moich artykułów:

Roszczenia poszkodowanych

Zadośćuczynienie za blizny po wypadku

Renta dla poszkodowanych

Przypomnę jedynie, że zadośćuczynienie ma zrekompensować poszkodowanemu krzywdy, których doznał np. w wyniku błędu medycznego, wypadku komunikacyjnego czy śmierci bliskiej osoby. Nie jest to odszkodowanie, które należy się za szkodę np. złamaną nogę. Przez krzywdę rozumiemy ból i cierpienie psychiczne.

Zadośćuczynienie za błędną diagnozę

Wracając do wyroku Sądu Najwyższego. Najczęściej mówi się, że zadośćuczynienie przysługuje poszkodowanemu (pacjentowi) za doznane krzywdy, których doznał na skutek nieuzasadnionej operacji. Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że należy się również odrębne zadośćuczynienie za samo naruszenie praw pacjenta.

W tym przypadku chodziło o błędną diagnozę. Pacjentka wyraziła zgodę na operację, która została przeprowadzona. Sąd zasądził jej zadośćuczynienie za nieuzasadnione usunięcie organów, ale poszkodowana żądała również zadośćuczynienia za naruszenie jej praw pacjenta. Naruszono m.in. jej prawo do wyrażenia świadomej zgody na operację, prawo do informacji.

Istotne jest to, że zadośćuczynienie przysługuje za samo naruszenie praw pacjenta. Nieważne jaki jest tego skutek, ważne, że doszło do naruszenia prawa pacjenta.

Art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej u.p.p.):

W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego.

Jak widać, zadośćuczynienie za błędną diagnozę jest możliwe.

Zgoda pacjenta na operację

Pacjent powinien wyrazić zgodę na udzieleniu mu świadczenia zdrowotnego. Zgodnie z art. 16 u.p.p.:

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9.

Przed udzieleniem zgody, pacjent powinien zostać szczegółowo poinformowany m.in. o planowanej operacji, jej powodach, skutkach, jaka jest diagnoza. Dopiero po uzyskaniu rzetelnych informacji może wyrazić skuteczną zgodę na operację.

W tym przypadku pacjentka nie dostała prawidłowych informacji (diagnoza była błędna), więc nie mogła zrealizować swojego prawa do wyrażenia zgody. Sąd Najwyższy stwierdził, że taka informacja (błędna) pozbawiła pacjentkę prawa pacjenta w postaci wyrażenia zgody na udzielenia jej świadczenia zdrowotnego.

Podsumowanie

Poszkodowany (pacjent) ma możliwość skorzystania z kilku roszczeń, a jednym z nich jest zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Pacjent może starać się również o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta (zadośćuczynienie za błędną diagnozę).

Istotne jest, żeby doszło do naruszenia samego prawa pacjenta – nieważne jaki jest tego skutek.

Pamiętajcie jednak, że każda sprawa jest rozpoznawana indywidualnie i sądy mogą podjąć różne decyzje. Zanim zdecydujecie się na wytoczenie roszczenia warto zastanowić się czy to się opłaca. Koszty przegranego procesu o błąd medyczny mogą być spore.

Jestem radcą prawnym. Mieszkam i pracuję w Łodzi. Doradzam w zakresie prawa medycznego, danych osobowych i spółek handlowych. Więcej o mnie tutaj.

Najnowsze Wpisy:

Kategorie:

Archiwa:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.