Marcin Kozłowski

Pomoc dla przedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa

Pomoc dla przedsiębiorców - Tarcza Antykryzysowa

Pomoc dla przedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa. Jeżeli jesteście przedsiębiorcami lub pracownikami, to na pewno dotknęła Was sytuacja związana z koronawirusem (COVID-19). Przygotowałem dla Was najważniejsze propozycje państwa, które znajdują się w tzw. ustawi „tarczy antykryzysowej”. Propozycję są skierowane m.in. dla pracodawców, pracowników, dla branży hotelarskiej, turystycznej, rozrywkowej, ale także dla najemców lokali użytkowych w galeriach handlowych. Zapraszam do lektury, a w razie pytań do kontaktu.

Pomoc dla przedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa

Propozycje znajdujące się w tarczy antykryzysowej dotyczą m.in:

 1. zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców i pracowników – te składki bierze na siebie państwo,
 2. świadczenia postojowego – warunkiem jest, aby przychód nie przekroczył 15 681 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a także posiadanie statusu przedsiębiorcy przed 1 lutego 2020 r.,
 3. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
 4. odroczenia lub rozłożenia na raty podatków (raty mają być nieoprocentowane) – należy złożyć odpowiedni wniosek,
 5. mikropożyczki w wysokości 5 000 zł – o umorzenie, której będzie można wnosić, jeżeli nie zwolni się pracowników w okresie 6 miesięcy,
 6. dotacji na działalność gospodarczą – jeżeli ją wzięliście, to rozliczenie się z niej wydłużone jest o czas trwania epidemii,
 7. kredytów – „wakacje kredytowe”, bez dodatkowych konsekwencji – nie będzie konieczności płacenia podwyższonego oprocentowania,
 8. przesunięcia JPK VAT – miał wejść od 1 kwietnia 2020 r., ale na razie nie ma nowej daty.

Zapraszam do kontaktu mailowego m.kozlowski@ewslegal.pl lub telefonicznego 531 374 466, jeżeli potrzebujecie pomocy.

Zapraszam również do odsłuchania podcastu na ten temat

Pomoc dla przedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa

W tym artykule przedstawię propozycje z ustawy dotyczące dofinansowania wynagrodzeń.

 1. branży beauty,
 2. branży turystycznej, hotelarskiej, rozrywkowej, kulturowej czy sportowej,
 3. oraz najemców w galeriach handlowych.

Pomoc dla pracodawców i pracowników z FGŚP

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczenia na ochronę miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy

Od wynagrodzenia trzeba będzie odprowadzić składki, ale one przysługują również z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Świadczenia mają przysługiwać w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy.

Wnioski będzie można składać do urzędów pracy.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest niezaleganie w regulowaniu:

 1. zobowiązań podatkowych,
 2. składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy.

Bardzo ważne jest również to, że projekt ustawy jako pracownika traktuje też osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

O wymienione świadczenia będzie można ubiegać się przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Gdyby jednak okazało się, że epidemia trwa dłużej, to Rada Ministrów będzie mogła go wydłużyć.

Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju ekonomicznego

Zgodnie z projektem ustawy pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym będzie przysługiwało wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50%. Jednak nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenia (czyli 2 600 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Z FGŚP zostanie przekazane (dofinansowane) 50% minimalnego wynagrodzenia pracownikom, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przykładowo:

Pracownik zarabia 6000 zł. W przypadku objęcia go przestojem ekonomicznym, pracodawca może mu płacić 3000 zł. Pracodawcy przysługuje dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli 960,31 zł netto) z FGŚP do tego wynagrodzenia. Wynika z tego, w tym wypadku pracodawca pokryje wynagrodzenie pracownika w kwocie 2 039,69 zł.

Jednak nie każdy pracownik może liczyć na takie dofinansowanie.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., to dofinansowanie nie przysługuje. A więc, pracownik, który zarabiał 15 681 zł brutto, nie ma co liczyć na pieniądze z FGŚP (5 227 zł x 3).

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Kolejną możliwością jest obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% przez pracodawcę, jednak nie więcej niż do 1/2 etatu. Wynagrodzenie nie może jednak wynosić mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W tym przypadku również będzie można liczyć na dofinansowanie z FGŚP.

Dofinansowanie ma wynosić maksymalnie połowę otrzymywanego (nie minimalnego!) wynagrodzenia, ale maksymalnie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nie wiemy jeszcze jakie jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r.

Oczywiście, standardowo dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł).

Spadek obrotów gospodarczych

W projekcie co rusz pojawia się sformułowanie „spadek obrotów gospodarczych”. Nie należy go rozumieć dowolnie. Ustawodawca wyjaśnia, że przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług o:

 1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,

  Przykładowo:

  Podajemy łączne obroty z lutego i marca 2020 r. i z lutego i marca 2019 r.
 2. lub nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

  Przykładowo:

  Podajemy dane z marca 2020 r. i z lutego 2020 r.

Porozumienie z pracownikami

Pracodawca z pracownikami musi określić warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Ustalenia muszą znaleźć się w specjalnym porozumieniu.

W takim porozumieniu trzeba określić w szczególności:

 1. grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
 2. obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
 3. okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy – trzeba przyjąć wspólnie jakieś założenia.

Porozumienie zawiera się m.in. z organizacjami związkowymi, zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników, jeżeli brak związków czy organizacji.

Nigdzie nie znajdziemy przepisów określających tryb wyłaniania przedstawicielstwa pracowników. Pracodawca sam może ustalić warunki i tryb przeprowadzenia wyborów reprezentanta załogi. Warto jednak zwrócić uwagę na Konwencję nr 135 Międzynarodowej Organizacji Prac – stwierdza, że przedstawicielem pracowników są osoby wybrane w wolnych wyborach.

Pomoc od starosty dla pracodawcy

Projekt ustawy przewiduje również możliwość zawarcia umowy przez pracodawcę ze starostą.

Na podstawie tej umowy, starosta może przyznać pomoc przedsiębiorcy w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

O taką pomoc mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Ważne! Z pomocy od starosty nie mogą skorzystać duzi przedsiębiorcy.

Dofinansowanie jest możliwe, jeżeli spadek obrotów wyniósł co najmniej:

 1. 30% – wtedy dofinansowanie to iloczyn pracowników objętych wnioskiem i 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli 1 300 zł brutto);
 2. 50% – wtedy dofinansowanie to iloczyn pracowników objętych wnioskiem i 70% minimalnego wynagrodzenia (czyli 1 820 zł brutto);
 3. 80% – wtedy dofinansowanie to iloczyn pracowników objętych wnioskiem i 90% minimalnego wynagrodzenia (czyli 2 340 zł brutto).

Ta pomoc może być przyznana na maksymalnie trzy miesiące, chyba że Rada Ministrów przedłuży te okres.

Obowiązek utrzymania zatrudnienia

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na pomoc od starosty, to będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz przez taki sam okres po zakończeniu dofinansowania.

Przykładowo:

Jak pracodawca dostanie dofinansowanie na 3 miesiące, to przez 6 miesięcy musi utrzymać zatrudnienia pracownika objętego umową ze starostą (3 miesiące dofinansowania i 3 miesiące po jego zakończeniu).

Pomoc dla przedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa – podsumowanie

Musicie wiedzieć, że w ustawie znajduje się sporo przepisów, które były pisane bardzo szybko. Sama Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że nie jest do doskonały akt legislacyjny…

Nie sądzę, żeby oferowane wsparcie było wystarczające dla przedsiębiorców, ale możliwe, że niektórym pomoże. Wielu pracowników pewnie zostanie zwolnionych, a sporo firm upadnie lub zwolni swój rozwój.

Mimo wszystko, uważam, że warto przyjrzeć się propozycjom, ponieważ niektórzy przedsiębiorcy będą mgli z tego skorzystać. Dzisiaj senat oznajmił, że ma 1800 poprawek do niej, ale zgłosi tylko najważniejsze.

Zapraszam do kontaktu mailowego m.kozlowski@ewslegal.pl lub telefonicznego 531 374 466, jeżeli potrzebujecie pomocy.

Jestem radcą prawnym. Mieszkam i pracuję w Łodzi. Doradzam w zakresie prawa medycznego, danych osobowych i spółek handlowych. Więcej o mnie tutaj.

Najnowsze Wpisy:

Kategorie:

Archiwa:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.