Marcin Kozłowski

Jak otworzyć własny gabinet pielęgniarski?

Z dzisiejszego wpisu dowiecie się jak otworzyć własny gabinet pielęgniarski. Jeżeli jesteście pielęgniarkami (lub pielęgniarzami) i chcecie wykonywać swój zawód, musicie uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Działalność możecie wykonywać w kilku formach m.in. w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarskiej, o której chciałbym dzisiaj napisać.

Jak otworzyć własny gabinet pielęgniarski?

Jakiś czas temu dostałem maila z pytaniem jak otworzyć własny gabinet pielęgniarski. Musicie wiedzieć, że otworzenie własnego gabinetu pielęgniarskiego wiąże się z wieloma obowiązkami, które postaram się Wam dzisiaj przybliżyć.

Podstawowe wymagania, które musi spełniać pielęgniarka, to: 

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, które poprzedzają wniosek o wpis,
4) posiadać pomieszczenie spełniające wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, które jest wyposażone w odpowiednią aparaturę i sprzęt medyczny,
5) uzyskać wpis do CEIDG lub KRS;
6) zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia OC.

Pamiętajcie! Ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Jeżeli Wasza działalność ma być indywidualną specjalistyczną praktyką pielęgniarską, dodatkowo należy spełnić wymóg posiadania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Indywidualną praktykę pielęgniarską można prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast grupową, w formie:

  1. spółki cywilnej,
  2. spółki jawnej,
  3. a także spółki partnerskiej.

Decydując się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, musicie wiedzieć, że to Wy będziecie właścicielami firmy i Wy będziecie ją reprezentowali. Pamiętajcie również, że za zobowiązania finansowe będziecie ponosić odpowiedzialność całym swoim majątkiem (nie tylko firmy!).

Zadania do zrealizowania przed otworzeniem gabinetu pielęgniarskiego.

Przyjmijmy, że nie macie zamiaru zatrudniać pracowników na samym początku działalności, ponieważ aktualnie Was na to nie stać. Następnym razem opowiem o obowiązkach związanych z zatrudnieniem pracowników.

Forma opodatkowania i podatek VAT.

Poza uzyskaniem wpisu do CEIDG, o którym wcześniej pisałem, musicie zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania.

Jeżeli chodzi o formę opodatkowania, to podstawową formą opodatkowania jest opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Wybierając tę formę, decydujecie się, że od dochodu w jednym roku kalendarzowym do 85 528 zł zapłacicie 18% podatku pomniejszone o kwotę zmniejszająca podatek. Od nadwyżki powyżej tej kwoty, dochód jest opodatkowany według stawki 32% minus kwota zmniejszająca podatek.

W 2018 r. roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi 8 000 zł, a w 2017 r. wynosił 6 600 zł.

Jeżeli macie kłopoty z odpowiednim wyborem opodatkowania, nie wiecie jak odprowadzić zaliczki na podatek lub składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, warto zastanowić się nad wyborem dobrego biura rachunkowego, które to za Was zrobi 😉

Świadczenie usług pielęgniarskich i położniczych zwolnione jest z mocy prawa z podatku VAT.

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Jeżeli decydujecie się na założenie gabinetu pielęgniarskiego, to nie ominie Was obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Nie ważne ilu macie znajomych lekarzy lub pielęgniarek, ubezpieczenie musicie posiadać. Zgłoszenia możesz dokonać podczas składania wniosku o wpis do CEIDG.

Dokonując zgłoszenia siebie, możecie także zgłosić członka swojej rodziny. Nie musicie się obawiać o wzrost składki-nie powiększy się ona z powodu zgłoszenia małżonka lub dziecka do ubezpieczenia.

Jeżeli chcecie poczytać więcej o ubezpieczeniu zdrowotnym lub zgłaszaniu członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, zapraszam do lektury jednego z moich wcześniejszych artykułów o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Rachunek firmowy gabinetu pielęgniarskiego.

Rozpoczynając działalność gospodarczą warto zastanowić się nad założeniem rachunku firmowego. Jest to lepsze rozwiązanie, niż łączenie prywatnego konta z firmowy lub dokonywania płatności na poczcie.

Pamiętajcie, że obowiązek rozliczania się za pomocą konta bankowego powstaje jeżeli stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł.

Jeżeli będziecie dokonywać większych zamówień do gabinetu, na pewno takie konto się przyda.

Na blogu poświęconym przedsiębiorcom przedstawiłem zalety posiadania takiego konta firmowego. Zachęcam do zapoznania się.

Zgłoszenie jednostki lokalnej w postaci zakładu leczniczego.

Zakładając działalność leczniczą, jaką jest prowadzenie własnego gabinetu pielęgniarskiego, macie obowiązek dokonać rejestracji w GUS jednostki lokalnej.

Takiej jednostce nadawany jest nr REGON. Zostanie on nadany, jeżeli wystąpicie z wnioskiem do GUS lub podczas rejestracji w CEIDG podacie dodatkowe miejsce prowadzenia firmy.

Wpis indywidualnej praktyki pielęgniarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ostatnią kwestią, którą chciałbym szerzej poruszyć odpowiadając na pytanie jak otworzyć własny gabinet pielęgniarski, jest wpis działalności do specjalnego rejestru ,jakim jest rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wniosek o wpis należy złożyć do okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki lub położnej (ORPIP). Można go złożyć w formie elektronicznej.

Oczywiście, wniosek powinien spełniać wymogi formalne, zawierać załączniki i oświadczenia, które są wymagane przez prawo. Właściwa ORPIP weryfikuje wniosek z formalnego punktu widzenia (np. czy nie brakuje zaświadczenia o posiadaniu specjalizacji). W razie ewentualnych braków, wzywa do uzupełnienia, a następnie sprawdza taki wniosek pod względem merytorycznym.

Warto wiedzieć, że jeżeli od dnia złożenia wniosku upłynie 40 dni, a ORPIP nie dokona wpisu, możecie zacząć wykonywać działalność. Wcześniej jednak, musicie poinformować o tym organu. ORPIP ma 30 dni (od dnia złożenia wniosku) na dokonanie wpisu.

ORPIP może również podjąć uchwałę o niedokonaniu wpisu do rejestru. Od takiej uchwały możecie się odwołać.

Pozostałe obowiązki.

Istnieje również możliwość podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku, jeżeli chcecie podpisać taką umowę, musicie wystąpić z odpowiednim wnioskiem do oddziału wojewódzkiego NFZ.

Podpisanie umowy z NFZ i świadczenie usług pielęgniarskich na jej podstawie zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Oczywiście, decydując się na własny gabinet pielęgniarski musicie wiedzieć, że lokal powinien spełniać odpowiednie wymogi, które uregulowane są w rozporządzeniu. Nie będę ich opisywał, bo zanudziłbym Was danymi technicznymi, ale oczywiście służę pomocą 🙂

Pamiętajcie też, że zatrudniając pracowników, Waszym jedynym obowiązkiem nie będzie podpisanie z nimi umowy, ale np. odpowiednie przeszkolenie (np. zakresie BHP), skierowanie na badania medyczne, zgłoszenie do ubezpieczenia.

Przypominam raz jeszcze o wykupieniu odpowiedniej polisy OC!

Ciężko odpowiedzieć na pytanie jak otworzyć własny gabinet pielęgniarski w jednym artykule. Przybliżyłem Wam najważniejsze zagadnienia, o których powinniście wiedzieć.

Jeżeli macie jakieś pytania lub chcecie założyć gabinet, odezwijcie się, pomogę 😉

Jestem radcą prawnym. Mieszkam i pracuję w Łodzi. Doradzam w zakresie prawa medycznego, danych osobowych i spółek handlowych. Więcej o mnie tutaj.

Najnowsze Wpisy:

Kategorie:

Archiwa:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.